ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ MISUBISHI TRITON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ MISUBISHI TRITON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
         ซ่อมบำรุงรถยนต์ MISUBISHI TRITON จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สามมิตรทวีทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0013.pdf)SCN_0013.pdf388 kB2018-05-07 10:54