ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซีมอสคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๒๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (วัสดุคอมพิวเตอร์.jpg)วัสดุคอมพิวเตอร์.jpg1727 kB2018-06-27 10:58