ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ จ้างค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซีมอสคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง