แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง เขียนโดย กุหลาบ 677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของ รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเจาะจง รพ.สต.บ้านค้อ เขียนโดย ณัฏฐนิช 486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเสมอภาค รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองหัวคู เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง เขียนโดย กุหลาบ 708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง เขียนโดย กุหลาบ 662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน รพ.สต.กลางใหญ่ เขียนโดย ลักขณา 499