แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทะแยงมุม120นิ้ว รพ.สต.บ้านนาล้อม เขียนโดย Super User 1154
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ภูริพัฒน์ 813
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ภูริพัฒน์ 794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า รพ.สต.คำบง เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.คำบง เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.สต.หนองหัวคู เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รพ.สต.ดงหวาย 688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.สต.หนองหัวคู เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 799