แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)รพ.สตหนองหัวคู เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 689
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กุศล พรมทอง 479
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง เขียนโดย กุหลาบ 784
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง เขียนโดย กุหลาบ 713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านนาล้อม เขียนโดย Super User 1064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านค้อ เขียนโดย ณัฏฐนิช 680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 763
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบริการจุดบริการผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.บ้านม่วง เขียนโดย Wilailuk 589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 688