แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EB10รายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.บ้านผือ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 242
EB10เผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 272
EB11รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 277
EB12 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ รอบไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน) เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 97
EB12รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่3 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 183