แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EB10รายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.บ้านผือ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 106
EB10เผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 130
EB11รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 136
EB12รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 116
EB13ประกาศแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ำกว่าร้อยละ 60) เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 116