ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญเข้าร่วมรับนิเทศงาน

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ด้วย สสจ.อุดรธานี จะออกนิเทศงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย(ผู้สุ.อายุ,งานวัยทำงาน,วัยรุ่น,วัยเรียน) จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงาน ทุก รพ.สต.เข้ารับการนิเทศงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้นผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (แจ้งแผนนิเทศ มีค60.pdf)แจ้งแผนนิเทศ มีค60.pdf411 kB2017-03-10 14:34

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 (Planfin/Risk7) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (ให้นำโน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟมาด้วย)
                           

แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 จากเดิม วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟลที่แนบ

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามตัวชี้วัด รพ.สต.ติดดาว ปี 2560  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

                                      นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                                      สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

แจ้งประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                              แจ้งประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเวปไซด์ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติและผ่านเวป service โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(smat card) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประกาศใช้ตรวจสอบสิทธิ.pdf)ประกาศใช้ตรวจสอบสิทธิ.pdf3920 kB2017-02-22 12:10

ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดทำภาษีเงินได้ 2559

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           แจ้งการจัดทำภาษีเงินได้ประจำปี 2559 (ม.ค.59 - ธ.ค.59) ตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบ ให้นำส่งสรรพากรบ้านผือ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
                           1.ภ.ง.ด.1 ก  2 ชุด
                           2.ภ.ง.ด. 1 ก (พิเศษ) 2 ชุด
                           3.หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้(แจกให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.)

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง แก้ไขใหม่.pdf)ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง แก้ไขใหม่.pdf992 kB2017-02-17 16:11
Download this file (ภาษี 2559.xls)ภาษี 2559.xls254 kB2017-02-17 16:11